24/04/2024

2024-yil yanvar-mart oylari holatiga Farg‘ona shahri bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 2 114,8 mlrd. so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 112,4 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Moliya xizmatlari – 892,9 mlrd.
Transport xizmatlari – 277,4 mlrd.
Savdo xizmatlari – 280,8 mlrd.
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 49,3 mlrd.
Ta’lim xizmatlari – 136,7 mlrd.
Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlari - 59,1 mlrd.
Ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar – 20,1 mlrd.
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlari – 95,3 mlrd.
Ijara xizmatlari – 26,9 mlrd.
Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari – 32,8 mlrd.

Bundan tashqari:
Kichik tadbirkorlik subyektlari – 855,8 mlrd. so‘m
Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari- 6 555,5 ming so‘m miqdorida qayd etildi.