17/05/2024

2024-yil 1- may holatiga Dang‘ara tumani bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 2 886 taga yetdi.

Shundan:
Faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar – 1 684 ta
Yangi tashkil etilgan – 73 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tahlil qilinganda:
Qishliq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 90 ta
Sanoatda – 380 ta
Qurilishda – 83
Savdoda – 618 ta
Tashish va saqlashda – 42 ta
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda – 75 ta
Axborot va aloqada – 9 ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishda – 41 ta
Boshqa turdagi xizmatlarda – 346 ta

Korxonalarni tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha tahlil qilinganda:
Mas’uliyati cheklangan jamiyatlari – 996 ta
Xususiy korxonalar – 160 ta
Oilaviy korxonalar – 272 ta
Chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar - 15 taga to‘g‘ri keldi.