20/06/2024

2024-yil 1- iyun holatiga Farg‘ona tumani bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 2 548 taga yetdi.

Shundan:
Faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar – 1 787 ta
Yangi tashkil etilgan – 140 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tahlil qilinganda:
Qishliq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 100 ta
Sanoatda – 258 ta
Qurilishda – 110
Savdoda – 636 ta
Tashish va saqlashda – 56 ta
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda – 92 ta
Axborot va aloqada – 11ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishda – 73 ta

Korxonalarni tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha tahlil qilinganda:
Mas’uliyati cheklangan jamiyatlari – 809 ta
Xususiy korxonalar – 432 ta
Oilaviy korxonalar – 203 ta
Chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar - 17 taga to‘g‘ri keldi.