20/06/2024

2024-yil 1-iyun holatiga Farg‘ona viloyatida sanoat sohasida faoliyat koʻrsatayotgan korxona va tashkilotlar soni 6 701 taga yetdi.

Shundan:
Ishlab chiqarish sanoati – 6 361 ta
Togʻ-konsanoati va ochiq konlarni ishlash – 175 ta
Suv bilan taʼminlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yigʻish va utilizatsiya qilish – 61 ta
Elektr, gaz, bugʻ bilan taʼminlash va havoni konditsiyalash – 104 taga to‘g‘ri keldi.