05/11/2021

📆Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasi bergan ma’lumotiga ko‘ra, 2021-yil yanvar-sentabr oylari holatiga Yozyovon tumani bo‘yicha doimiy aholisi soni 113987 kishini tashkil etdi.

⬇️Shundan:
🌆Shahar aholisi - 68648 kishi
🏡Qishloq aholisi – 45339 kishi
🧑Erkaklar – 58038 kishi
👩Ayollar – 55949 kishi
🤱Tug‘ilganlar soni- 2173 kishi
♻️O‘lganlar – 326 kishi
❤️Nikohlar – 554 kishi
💔Ajrimlar - 66 kishini tashkil etdi.