22/12/2021

✅Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasi bergan ma’lumotiga ko‘ra, 2021-yilning 1-dekabr holatiga Farg‘ona viloyatida jami qurilish ishlari hajmi tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi  702,9 mlrd.  so mni  tashkil  etdi.

Qurilish  ishlari  2020-yilning  yanvar-noyabr oylariga  nisbatan  153,4  %ni  tashkil  etib,  jami  qurilish  ishlari  hajmidagi ulushi  2020- yilning mos davridagi ko‘rsatkich darajasidan  3,4  %  punktga ko‘payib, 11,8 %ni tashkil etdi.