28/02/2022

🏢Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasi bergan ma’lumotiga ko‘ra, 2022-yil 1-fevral holatiga Marg‘ilon shahar bo‘yicha ist’emol mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 29,0 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

⬇️Shundan:
♻️Nooziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish – 10,7 mlrd. so‘m
♻️Oziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish – 18,3 mlrd. so‘m.

⬇️Bundan tashqari:
♻️Sanoat ishlab chiqarish – 66,1 mlrd. so‘m
♻️Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari – 274,4 ming so‘m
♻️Aholi jon boshiga iste’mol mahsulotlari – 120,5 ming so‘m tashkil etdi.