02/02/2023

Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasining ma’lumotiga ko‘ra, 2022-yil yanvar-dekabr oylari holatiga Furqat tumani korxonalari tomonidan 503,1 mlrd.so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan.

Shundan:
Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari – 4 086,9 ming so‘m
Iste’mol mahsulotlari ishlab chiqarish – 326,8 mlrd.so‘m
Aholi jon boshiga iste’mol mahsulotlari – 2 654,9 ming so‘m
Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish – 177,3 mlrd.so‘m
Nooziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish – 149,5 mlrd.so‘m
Faoliyat ko‘rsatayotgan sanoat korxonalari – 237 ta
Yangi tashkil etilgan sanoat korxonalari – 44 tani tashkil etdi.