Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar - Dekabr
Yalpi hududiy mahsulot
1 200(кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Yalpi hududiy mahsulot
1 763(кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Yalpi hududiy mahsulot
1 325(кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Yalpi hududiy mahsulot
750 (кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Yanvar - Dekabr
Sanoat ishlab chiqarish
2 109(кб)(Pdf)
Yanvar - Noyabr
Sanoat ishlab chiqarish
1 405(кб)(Pdf)
Yanvar - Oktabr
Sanoat ishlab chiqarish
2 254(кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Sanoat ishlab chiqarish
1 621(кб)(Pdf)
Yanvar - Avgust
Sanoat ishlab chiqarish
1 229(кб)(Pdf)
Yanvar - Iyul
Sanoat ishlab chiqarish
1 133(кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Sanoat ishlab chiqarish
1 399(кб)(Pdf)
Yanvar - May
Sanoat ishlab chiqarish
1 126(кб)(Pdf)
Yanvar - Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
1 136(кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Sanoat ishlab chiqarish
1 779(кб)(Pdf)
Yanvar - Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
1 779(кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
1 479(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Yanvar - Dekabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
2 805 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
4 210 (кб)(Pdf)
Yanvar - Noyabr
Qurilish ishlari
3 470 (кб)(Pdf)
Yanvar - Oktabr
Qurilish ishlari
3 558 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
3 192 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
3 508 (кб)(Pdf)
Yanvar - Avgust
Qurilish ishlari
3 474 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyul
Qurilish ishlari
4 096 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Asosiy kapitalga investitsiyalar
3 190 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
3 752 (кб)(Pdf)
Yanvar - May
Qurilish ishlari
3 746 (кб)(Pdf)
Yanvar - aprel
Qurilish ishlari
3 402 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1 492 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
5 443 (кб)(Pdf)
Yanvar - fevral
Qurilish ishlari
2 216 (кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
2 219 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Yanvar - Dekabr
Kichik tadbirkorlik
6 574 (kb)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Kichik tadbirkorlik
6 700 (kb)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Kichik tadbirkorlik
2488 (kb)(Pdf)
Yanvar - Mart
Kichik tadbirkorlik
3798 (кб)(Pdf)
2022- yil yakuni bo'yicha
Kichik tadbirkorlik
7 408 (кб)(Pdf)
Xizmatlar sohasi statistikasi
Yanvar - Dekabr
Xizmatlar sohasi
4 766 (kb)(Pdf)
Yanvar - Noyabr
Xizmatlar sohasi
2 303 (kb)(Pdf)
Yanvar - Oktabr
Xizmatlar sohasi
2 053 (kb)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Xizmatlar sohasi
3 328 (kb)(Pdf)
Yanvar - Avgust
Xizmatlar sohasi
1 920 (kb)(Pdf)
Yanvar - Iyul
Xizmatlar sohasi
2 966 (kb)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Xizmatlar sohasi
3084 (kb)(Pdf)
Yanvar - May
Xizmatlar sohasi
3094 (kb)(Pdf)
Yanvar - Aprel
Xizmatlar sohasi
3071 (kb)(Pdf)
Yanvar - Mart
Xizmatlar sohasi
1948 (kb)(Pdf)
Yanvar - Fevral
Xizmatlar sohasi
1948 (kb)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
1948 (kb)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Yanvar - Dekabr
Tashqi savdo
2 738 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
1 832 (kb)(Pdf)
Yanvar - Noyabr
Tashqi savdo
2 664 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
1 793 (kb)(Pdf)
Yanvar - Oktabr
Tashqi savdo
3 013 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
1 779 (kb)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Tashqi savdo
2 895 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
1 781 (kb)(Pdf)
Yanvar - Avgust
Tashqi savdo
2 827 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
1 736 (kb)(Pdf)
Yanvar - Iyul
Tashqi savdo
2 813 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
1 739 (kb)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Tashqi savdo
2811 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
1731 (kb)(Pdf)
Yanvar - May
Tashqi savdo
2815 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
1760 (kb)(Pdf)
Yanvar - aprel
Tashqi savdo
2800 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
1734 (kb)(Pdf)
Yanvar - mart
Tashqi savdo
1948 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (kb)(Pdf)
Yanvar - fevral
Tashqi savdo
1948 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (kb)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
1948 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (kb)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Ijtimoiy soxa va barqaror rivojlanish statistikasi
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar - Dekabr
Ish haqi
10 933 (kb)(Pdf)
Demografik holat
6 075 (kb)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Ish haqi
5 878 (kb)(Pdf)
Demografik holat
2 633 (kb)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Ish haqi
1 268 (kb)(Pdf)
Demografik holat
1 176 (kb)(Pdf)
Yanvar - Mart
Ish haqi
1014 (kb)(Pdf)
Demografik holat
569 (kb)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar - Dekabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
4 955 (kb)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
3 762 (kb)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
3550 (kb)(Pdf)
Yanvar - Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
7038 (kb)(Pdf)
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.