Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar-Dekabr
Yalpi hududiy mahsulot
1834 (кб)(Pdf)
Yanvar-Sentabr
Yalpi hududiy mahsulot
1124 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Yalpi hududiy mahsulot
750 (кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Yalpi hududiy mahsulot
750 (кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Yanvar - Dekabr
Sanoat ishlab chiqarish
1442(кб)(Pdf)
Yanvar - Noyabr
Sanoat ishlab chiqarish
1865(кб)(Pdf)
Yanvar - Oktabr
Sanoat ishlab chiqarish
2089(кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Sanoat ishlab chiqarish
2409(кб)(Pdf)
Yanvar - Avgust
Sanoat ishlab chiqarish
2347(кб)(Pdf)
Yanvar - Iyul
Sanoat ishlab chiqarish
2448(кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Sanoat ishlab chiqarish
1 839(кб)(Pdf)
Yanvar - May
Sanoat ishlab chiqarish
1 839(кб)(Pdf)
Yanvar - Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
1 779(кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Sanoat ishlab chiqarish
1 779(кб)(Pdf)
Yanvar - Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
1 779(кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
1 479(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Yanvar - dekabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1 603 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
3327 (кб)(Pdf)
Yanvar - Noyabr
Qurilish ishlari
3323 (кб)(Pdf)
Yanvar - Oktabr
Qurilish ishlari
3338 (кб)(Pdf)
Yanvar - sentabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1 612 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
3445 (кб)(Pdf)
Yanvar - Avgust
Qurilish ishlari
5390 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyul
Qurilish ishlari
7027 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1 492 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
3662 (кб)(Pdf)
Yanvar - May
Qurilish ishlari
3662 (кб)(Pdf)
Yanvar - Aprel
Qurilish ishlari
3662 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1 492 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
3662 (кб)(Pdf)
Yanvar - fevral
Qurilish ishlari
3662 (кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
3662 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Yanvar - Dekabr
Kichik tadbirkorlik
2456 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Kichik tadbirkorlik
4325 (кб)(Pdf)
Yanvar - iyun
Kichik tadbirkorlik
3978 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Kichik tadbirkorlik
3798 (кб)(Pdf)
2021- yil yakuni bo'yicha
Kichik tadbirkorlik
2628 (кб)(Pdf)
Xizmatlar sohasi statistikasi
Yanvar - Dekabr
Xizmatlar sohasi
3808 (кб)(Pdf)
Yanvar - Noyabr
Xizmatlar sohasi
3785 (кб)(Pdf)
Yanvar - Oktabr
Xizmatlar sohasi
3641 (kb)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Xizmatlar sohasi
2329 (kb)(Pdf)
Yanvar - Avgust
Xizmatlar sohasi
2335 (kb)(Pdf)
Yanvar - Iyul
Xizmatlar sohasi
2301 (kb)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Xizmatlar sohasi
1948 (kb)(Pdf)
Yanvar - May
Xizmatlar sohasi
1948 (kb)(Pdf)
Yanvar - Aprel
Xizmatlar sohasi
1948 (kb)(Pdf)
Yanvar - Mart
Xizmatlar sohasi
1948 (kb)(Pdf)
Yanvar - Fevral
Xizmatlar sohasi
1948 (kb)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
1948 (kb)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Yanvar - Dekabr
Tashqi savdo
3257 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
2271(kb)(Pdf)
Yanvar - Noyabr
Tashqi savdo
3394 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
2555(kb)(Pdf)
Yanvar - Oktabr
Tashqi savdo
3338 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
2555(kb)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Tashqi savdo
4072 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
2574(kb)(Pdf)
Yanvar - Avgust
Tashqi savdo
3430 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
2573 (kb)(Pdf)
Yanvar - Iyul
Tashqi savdo
3454 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
2572 (kb)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Tashqi savdo
1948 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (kb)(Pdf)
Yanvar - may
Tashqi savdo
1948 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (kb)(Pdf)
Yanvar - aprel
Tashqi savdo
1948 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (kb)(Pdf)
Yanvar - mart
Tashqi savdo
1948 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (kb)(Pdf)
Yanvar - fevral
Tashqi savdo
1948 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (kb)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
1948 (kb)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (kb)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Ijtimoiy soxa va barqaror rivojlanish statistikasi
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar - Dekabr
Ish haqi
4040 (kb)(Pdf)
Demografik holat
1580 (kb)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Ish haqi
2112 (kb)(Pdf)
Demografik holat
1653 (kb)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Ish haqi
1014 (kb)(Pdf)
Demografik holat
769 (kb)(Pdf)
Yanvar - Mart
Ish haqi
1014 (kb)(Pdf)
Demografik holat
569 (kb)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar - Dekabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
3565 (kb)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
3485 (kb)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
7038 (kb)(Pdf)
Yanvar - Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
7038 (kb)(Pdf)
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.