25/05/2023

2023- yil yanvar-mart oylari holatiga Farg‘ona shahar bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 1 861,5 mlrd. so‘mni tashkil etdi. 📊2022- yilning yanvar-mart oylariga nisbatan o‘sish sur‘ati 102,4 %ni tashkil etdi.

⬇️Bundan tashqari:
👨‍👩‍👧‍👧Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan xizmatlar – 5 900,2 ming so‘mga
🛒Savdo xizmatlar – 322,1 mlrd.
🚌Transport xizmati – 308,5 mlrd.
💰Moliyaviy xizmatlar – 664,0 mlrd.
📡Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari - 36,2 mlrd
📖Ta’lim xizmatlari – 140,8 mlrd.
🍽Yashah va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 78,9 mlrd.
🩺Sog‘liqni saqlash xizmatlari – 47,9 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.