01/06/2023

2023- yil yanvar-aprel oylari holatiga Quvasoy shahar bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 146,1 mlrd. so‘mni tashkil etdi. 📊2022- yilning yanvar-aprel oylariga nisbatan o‘sish sur‘ati 109,3 %ni tashkil etdi.

👇Bundan tashqari:
♻️Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan xizmatlar – 1 474,4 ming so‘mga
🟣Savdo xizmatlar – 62,4 mlrd.
♻️Transport xizmati – 25,6 mlrd.
🟣Moliyaviy xizmatlar –8,4 mlrd.
♻️Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari - 13,6 mlrd
🟣Yashah va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 1,9 mlrd.
♻️Sog‘liqni saqlash xizmatlari – 1,4 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.