09/06/2023

2023-yil yanvar-aprel oylari holatiga Quvasoy shahar korxonalari tomonidan 437,6 mlrd.so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, 📊bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan sanoat ishlab chiqarishining fizik hajm indeksi* 100,2 %ni tashkil etdi.

⬇️Bundan tashqari:
🟣Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari – 4 414,7 ming so‘m
🟡Iste’mol mahsulotlari ishlab chiqarish – 37,6 mlrd.so‘m
🟣Aholi jon boshiga iste’mol mahsulotlari – 379,0 ming so‘m
🟡Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish – 25,6 mlrd.so‘m
🟣Nooziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish – 12,0 mlrd.so‘mga to‘g‘ri keldi.