18/09/2023

2023-yil 1-sentabr holatiga Quva tumanida ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 2957 tani tashkil etdi.Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 114,6 %ni tashkil etdi.

Shundan:
🔴Faoliyat yuritayotgan korxonalar – 2021ta
🔴Yangi tashkil etilgan korxonalar - 339 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha:
🟣Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi – 141 ta
🟣Sanoatda – 348 ta
🟣Qurilishda - 129 ta
🟣Savdoda – 704 ta
🟣Tashish va saqlashda – 53 ta
🟣Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 114 ta
🟣Axborot va aloqa – 38 ta
🟣Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish – 52 ta
🟣Boshqa turdagi xizmatlar – 442 taga to‘g‘ri keldi.