25/10/2023

 

2023-yil yanvar-sentabr oylari holatiga Quva tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 555,4 mlrd.so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 109,2 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Transport xizmatlari – 70,9 mlrd.so‘m
Savdo xizmatlari – 175,6 mlrd.so‘m
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 66,5 mlrd.so‘m
Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlari - 11,6 mlrd.so‘m

Bundan tashqari:
Kichik tadbirkorlik subyektlari - 365,6 mlrd.so‘m
Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari- 2 037,3 ming so‘m miqdorida qayd etildi.