25/10/2023

 

2023-yil yanvar-sentabr oylari holatiga Qo‘shtepa tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 410,8 mlrd. so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 108,2 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Transport xizmatlari – 92,1 mlrd. so‘m
Savdo xizmatlari – 174,5 mlrd. so‘m
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 34,5 mlrd. so‘m
Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlari - 3,1 mlrd. so‘m

Bundan tashqari:
Kichik tadbirkorlik subyektlari - 331,5 mlrd. so‘m
Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari- 1 998,2 ming so‘m miqdorida qayd etildi.