07/11/2023

2023-yil yanvar-sentabr oylari holatiga Quvasoy shahrida asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 369,1 mlrd. so‘mni tashkil etdi. Bu esa o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 124,9 %ga yetdi.

Shundan:
Markazlashgan investisiyalar – 26,0 mlrd. so‘m
Respublika budjeti – 18,5 mlrd. so‘m
Hukumat kafolati ostidagi xorijiy kreditlar -0,2 mlrd. so‘m
 Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish jamg‘armasi – 7,3 mlrd. so‘m

Markazlashmagan investisiyalar – 343,1 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.
Korxona o‘z mablag‘i – 34,9 mlrd. so‘m
To‘g‘ridan-to‘g‘ri va boshqa xorijiy investitsiya hamda kafolatlanmagan xorijiy kreditlar – 123,1 mlrd. so‘m
Aholi mablag‘i – 173,8 mlrd. so‘m
Bank krediti va boshqa qarz mablag‘lari – 11,3 mlrd. so‘mga to‘g‘ri keldi.