07/11/2023

2023-yil yanvar-sentabr oylari holatiga Qo‘qon shahrida asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 892,2 mlrd. so‘mni tashkil etdi. Bu esa o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 108,4 %ga yetdi.

Shundan:
Markazlashgan investisiyalar – 18,1 mlrd. so‘m
Respublika budjeti – 18,1 mlrd. so‘m

Markazlashmagan investisiyalar – 874,1 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.
Korxona o‘z mablag‘i – 119,7 mlrd. so‘m
To‘g‘ridan-to‘g‘ri va boshqa xorijiy investitsiya hamda kafolatlanmagan xorijiy kreditlar – 500,1 mlrd. so‘m
Aholi mablag‘i – 220,1 mlrd. so‘m
Bank krediti va boshqa qarz mablag‘lari – 34,2 mlrd. so‘mga to‘g‘ri keldi.