04/12/2023

2023-yil yanvar-sentabr oylari holatiga Qo‘shtepa tumani korxonalari tomonidan 1 566,5 mlrd.so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilga. Bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan sanoat ishlab chiqarishining fizik hajm indeksi* 109,6 % ni tashkil etdi.

 Bundan tashqari:
Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari – 7 618,0 ming so‘m
Iste’mol mahsulotlari ishlab chiqarish – 212,4 mlrd.so‘m
Aholi jon boshiga iste’mol mahsulotlari – 1033,0 ming so‘m
Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish – 54,2 mlrd.so‘m
Nooziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish – 158,2 mlrd.so‘mga to‘g‘ri keldi.