28/03/2024

2024-yil yanvar-fevral oylari holatiga ko‘ra viloyatda suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 53,7 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

Shundan:
Oqova suvlarni yo‘qotish, transportirovka qilish va ishlov berish bo‘yicha xizmatlar - 6,0 mlrd. so‘m
Axlat o‘ralarni, tindirgichlarni va septiklarni bo‘shatish, tozalash va ishlov berish bo‘yicha xizmatlar - 4,4 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.