29/03/2024

2024-yil yanvar-fevral oylari holatiga Oltiariq tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 237,3 mlrd. so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 112,5 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Moliya xizmatlari – 20,3 mlrd.
Transport xizmatlari – 83,5 mlrd.
Savdo xizmatlari – 89,2 mlrd.
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 13,8 mlrd.
Ta’lim xizmatlari – 2,0 mlrd.
Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlari - 2,6 mlrd.
Ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar – 2,4 mlrd.
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlari – 2,4 mlrd.
Ijara xizmatlari – 2,2 mlrd.
Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari – 4,1 mlrd.

Bundan tashqari:
Kichik tadbirkorlik subyektlari – 203,5 mlrd. so‘m
Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari- 1 049,5 ming so‘m miqdorida qayd etildi.