29/03/2024

2024-yil yanvar-fevral oylari holatiga Beshariq tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 139,6 mlrd. so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 113,9 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Moliya xizmatlari – 24,2 mlrd.
Transport xizmatlari – 19,5 mlrd.
Savdo xizmatlari – 52,3 mlrd.
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 12,9 mlrd.
Ta’lim xizmatlari – 4,5 mlrd.
Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlari - 3,2 mlrd.
Ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar – 5,4 mlrd.
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlari – 0,8 mlrd.
Ijara xizmatlari – 2,7 mlrd.
Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari – 4,3 mlrd.

Bundan tashqari:
Kichik tadbirkorlik subyektlari – 98,4 mlrd. so‘m
Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari- 580,2 ming so‘m miqdorida qayd etildi.