02/04/2024

2024-yil yanvar-fevral oylari holatiga Uchko‘prik tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 185,4 mlrd. so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 112,1 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Moliya xizmatlari – 22,4 mlrd.
Transport xizmatlari – 24,5 mlrd.
Savdo xizmatlari – 100,4 mlrd.
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 13,4 mlrd.
Ta’lim xizmatlari – 1,3 mlrd.
Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlari - 2,7 mlrd.
Ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar – 3,7 mlrd.
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlari – 2,8 mlrd.
Ijara xizmatlari – 2,2 mlrd.
Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari – 3,4 mlrd.

Bundan tashqari:
Kichik tadbirkorlik subyektlari – 135,6 mlrd. so‘m
Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari- 776,1 ming so‘m miqdorida qayd etildi.