03/04/2024

2024-yil yanvar-fevral oylari holatiga Rishton tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 143,6 mlrd. so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 113,1 %ni tashkil etdi.
Shundan:
Moliya xizmatlari – 23,5 mlrd.
Transport xizmatlari – 26,4 mlrd.
Savdo xizmatlari – 43,0 mlrd.
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 11,6 mlrd.
Ta’lim xizmatlari – 2,2 mlrd.
Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlari - 1,6 mlrd.
Ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar – 12,9 mlrd.
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlari – 2,9 mlrd.
Ijara xizmatlari – 8,0 mlrd.
Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari – 3,1 mlrd.

Bundan tashqari:
Kichik tadbirkorlik subyektlari – 102,4 mlrd. so‘m
Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari- 669,2 ming so‘m miqdorida qayd etildi.