18/04/2024

2024-yil 1- aprel holatiga Qo‘qon shahri bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 5 093 taga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 104,6 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar – 4 049 ta
Yangi tashkil etilgan – 161 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tahlil qilinganda:
Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 38 ta
Sanoatda – 791 ta
Qurilishda –210 ta
Savdoda – 1511 ta
Tashish va saqlashda – 166 ta
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda – 173 ta
Axborot va aloqada – 63 ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishda – 140 ta

Korxonalarni tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha tahlil qilinganda:
Mas’uliyati cheklangan jamiyatlari – 2 863 ta
Xususiy korxonalar – 278 ta
Oilaviy korxonalar – 316 ta
Chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar - 64 taga to‘g‘ri keldi.