18/04/2024

2023/2024-o‘quv yilining boshiga Farg‘ona viloyatida umumiy o‘rta ta’lim maktablarida (jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun maktablar va sinflar o‘quvchilarisiz) jami 703 315 ta o‘quvchi ta’lim olmoqda

Shundan:
1-sinflar- 74820ta o‘quvchi
2-sinflar- 75326 ta o‘quvchi
3-sinflar- 61739 ta o‘quvchi
4-sinflar- 70277 ta o‘quvchi
5-sinflar- 65260 ta o‘quvchi
6-sinflar- 65659 ta o‘quvchi
7-sinflar- 68904 ta o‘quvchi
8-sinflar- 65452 ta o‘quvchi
9-sinflar- 62830 ta o‘quvchi
10-sinflar- 49621 ta o‘quvchi
11-sinflar- 43427ta o‘quvchi to‘g‘ri kelgan.