17/05/2024

2024-yil 1- may holatiga Uchko‘prik tumani bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 3 088 taga yetdi.

Shundan:
Faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar – 1 918 ta
Yangi tashkil etilgan – 110 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tahlil qilinganda:
Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 49 ta
Sanoatda – 501 ta
Qurilishda – 138 ta
Savdoda – 727 ta
Tashish va saqlashda – 39 ta
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda – 60 ta
Axborot va aloqada – 10 ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishda – 55 ta

Korxonalarni tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha tahlil qilinganda:
Mas’uliyati cheklangan jamiyatlari – 1 102 ta
Xususiy korxonalar – 331 ta
Oilaviy korxonalar – 215 ta
Chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar - 27 taga to‘g‘ri keldi.