20/06/2024

2024-yil 1- iyun holatiga O‘zbekiston tumani bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 2 870 taga yetdi.

Shundan:
Faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar – 1 745 ta
Yangi tashkil etilgan – 113 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tahlil qilinganda:
Qishliq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 53 ta
Sanoatda – 393 ta
Qurilishda – 66
Savdoda – 575 ta
Tashish va saqlashda – 57 ta
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda – 93 ta
Axborot va aloqada – 14ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishda – 57 ta

Korxonalarni tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha tahlil qilinganda:
Mas’uliyati cheklangan jamiyatlari – 966 ta
Xususiy korxonalar – 187 ta
Oilaviy korxonalar – 275 ta
Chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar - 20 taga to‘g‘ri keldi.