02/11/2021

📆Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasi bergan ma’lumotiga ko‘ra, 2021-yil 1-oktabr holatiga Oltiariq tumani bo‘yicha doimiy aholisi soni 217 891 kishini tashkil etdi.

⬇️Shundan:
🌆Shahar aholisi - 164056 kishi
🏡Qishloq aholisi – 53835 kishi
🧑Erkaklar – 111150 kishi
👩Ayollar – 106741 kishi
🧍‍♀️Tug‘ilganlar soni- 4417 kishi
♻️O‘lganlar - 725 kishi
❤️Nikohlar – 1277 kishi
💔Ajrimlar - 166 kishini tashkil etdi.