22/12/2021

🏢Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasi bergan ma’lumotiga ko‘ra, 2021-yil yanvar-noyabr holatiga Dang‘ara tumanida ist’emol mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 352,7 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

⬇️Shundan:
🟥Nooziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish– 238,2 mlrd. so‘m
🟥Oziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish– 114,5 mlrd. so‘m.

⬇️Bundan tashqari:
🟥Sanoat ishlab chiqarish – 571,6 mlrd. so‘m
🟥Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari - 3 209,2 ming so‘m
🟥Aholi jon boshiga iste’mol mahsulotlari - 1980,1 ming so‘m
🟥Yangi tashkil etilgan korxonalar – 143 ta
🟥Faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar – 547 tani tashkil etdi.