23/12/2021

🏢Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasi bergan ma’lumotiga ko‘ra, 2021-yil yanvar-noyabr holatiga O‘zbekiston tumanida ist’emol mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 250,6 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

⬇️Shundan:
♦️Nooziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish– 133,4 mlrd. so‘m
🟢Oziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish– 117,2 mlrd. so‘m.

⬇️Bundan tashqari:
♦️Sanoat ishlab chiqarish – 752,2 mlrd. so‘m
🟢Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari - 3 088,8 ming so‘m
♦️Aholi jon boshiga iste’mol mahsulotlari - 1029,3 ming so‘m
🟢Yangi tashkil etilgan korxonalar – 118 ta
♦️Faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar – 583 tani tashkil etdi.