28/12/2021

🏢Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasi bergan ma’lumotiga ko‘ra, 2021-yil yanvar-noyabr holatiga Qo‘shtepa tumani ist’emol mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 268,6 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

⬇️Shundan:
🟢Nooziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish– 83,4 mlrd. so‘m
⚜️Oziq-ovqat mahsulotlar ishlab chiqarish– 185,2 mlrd. so‘m.

⬇️Bundan tashqari:
🟢Sanoat ishlab chiqarish – 893,8 mlrd. so‘m
⚜️Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari - 4 578,2 ming so‘m
🟢Aholi jon boshiga iste’mol mahsulotlari - 1375,7ming so‘m
⚜️Yangi tashkil etilgan korxonalar – 63 ta
🟢Faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar – 274 tani tashkil etdi.