03/02/2022

🏢Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasi bergan ma’lumotiga ko‘ra, 2021-yil yanvar-dekabr oylari holatiga Farg‘ona viloyati boyicha kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hissasiga jami qurilish ishlari hajmining 63,4 %i to‘g‘ri kelib, 📊2020-yilning yanvar-dekabr oylari ko‘rsatkichiga nisbatan 3,5 foizga kamaydi. Shuningdek, ular hissasiga to‘g‘ri kelgan qurilish ishlari hajmi 2020-yilning mos davriga nisbatan 109,3 %ni tashkil etgan holda 4480,2 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.