09/03/2022

🏢Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasi bergan ma’lumotiga ko‘ra, 2022-yil 1-fevral holatiga viloyat bo‘yicha 544 ta korxona va tashkilotlar faoliyat yuritmoqdalar.

👇Shundan:
♻️Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi – 30 ta
♻️Sanoat – 288 ta
♻️Qurilish – 28 ta
♻️Savdo – 114 ta
♻️Tashish va saqlash – 14 ta
♻️Yashah va ovqatlanish - 14 ta
♻️Axborot va aloqa – 3 ta
♻️Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar -10 ta
♻️Boshqa xizmatlar – 43 tani tashkil etdi.