01/06/2023

2023- yil yanvar-aprel oylari holatiga Farg‘ona shahar bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 3 010,7 mlrd. so‘mni tashkil etdi. 📊2022- yilning yanvar-aprel oylariga nisbatan o‘sish sur‘ati 100,7 %ni tashkil etdi.

👇Bundan tashqari:
🟢Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan xizmatlar – 9 545,6 ming so‘mga
🟢Savdo xizmatlar – 435,9 mlrd.
🟢Transport xizmati – 403,4 mlrd.
🟢Moliyaviy xizmatlar – 1 317,5 mlrd.
🟢Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari - 82,0 mlrd
🟢Yashah va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 115,8 mlrd.
🟢Sog‘liqni saqlash xizmatlari – 64,2 mlrd. so‘m miqdorida qayd.