05/06/2023

2023-yil yanvar-aprel oyilari holatiga So‘x tumanida qurilish faoliyati bilan shug‘ullanayotgan korxona va tashkilotlar soni 75 tani tashkil etib, ular tomonidan 24,3 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari amalga oshirildi. 📊O‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 80,7 %ni tashkil etdi.

👇Shundan:
🏗Yirik qurilish tashkilotlari – 1,1 mlrd. so‘m
🏗Kichik korxona va mikrofirmalar – 13 mlrd. so‘m
🏗Norasmiy sektor – 10,2 mlrd. so‘m

Bundan tashqari:
🏗Umumiy hajmdan yangi qurilish, rekonstruksiya va qayta qurollantirish – 12,8 mlrd. so‘mni tashkil etdi.