18/09/2023

2023-yil 1-sentabr holatiga Uchko‘prik tumanida ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 3014 tani tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 112,1 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Faoliyat yuritayotgan korxonalar – 2126 ta
Yangi tashkil etilgan korxonalar - 229 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha:
Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi – 68 ta
Sanoatda – 560 ta
Qurilishda - 163 ta
Savdoda – 824 ta
Tashish va saqlashda – 44ta
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 57 ta
Axborot va aloqa – 12 ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish – 53 ta
Boshqa turdagi xizmatlar – 345 taga to‘g‘ri keldi.