28/09/2023

2023-yil yanvar-avgust oylari holatiga Quvasoy shahrida qurilish faoliyati bilan shug‘ullanayotgan korxona va tashkilotlar tomonidan 144,9 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari amalga oshirildi. O‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 85,4 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Yirik qurilish tashkilotlari – 2,9
Kichik korxona va mikrofirmalar – 107,8
Norasmiy sektor – 34,2

Bundan tashqari:
Yangi qurilish, rekonstruksiya, kengaytirish va texnik qayta qurollantirish – 79,7 mlrd.so‘m
Aholi jon boshiga qurilish ishlari – 1 457,7 ming so‘m.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘icha:
Bino va inshootlarni qurish – 119,8 mlrd. so‘m
Fuqarolik obyektlarini qurish – 21,6 mlrd. so‘m
Ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari – 3,5 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.