28/09/2023

2023-yil yanvar-avgust oylari holatiga Marg‘ilon shahrida qurilish faoliyati bilan shug‘ullanayotgan korxona va tashkilotlar tomonidan 758,8 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari amalga oshirildi. O‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 150,5 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Yirik qurilish tashkilotlari – 426,6
Kichik korxona va mikrofirmalar – 248,1
Norasmiy sektor – 84,1

Bundan tashqari:
Yangi qurilish, rekonstruksiya, kengaytirish va texnik qayta qurollantirish – 672,4 mlrd.so‘m
Aholi jon boshiga qurilish ishlari – 3 063,0 ming so‘m.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘icha:
Bino va inshootlarni qurish – 707,5 mlrd. so‘m
Fuqarolik obyektlarini qurish – 46,0 mlrd. so‘m
Ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari – 5,4 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.