25/10/2023

 

2023-yil yanvar-sentabr oylari holatiga Oltiariq tumani bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 825,0 mlrd.so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 108,8 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Transport xizmatlari – 279,6 mlrd.so‘m
Savdo xizmatlari – 315,0 mlrd.so‘m
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 41,9 mlrd.so‘m
Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlari - 9,2 mlrd.so‘m

Bundan tashqari:
Kichik tadbirkorlik subyektlari - 695,7 mlrd.so‘m
Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari- 3 658,5 ming so‘m miqdorida qayd etildi.