12/02/2024

2023- yil IVchorak yakunlariga ko‘ra, Farg‘ona viloyatida kichik korxona va mikrofirmalar o‘rtasida tanlanma kuzatuvlar o‘tkazildi. Unga ko‘ra 1 692 ta kichik korxona va mikrofirmalar ishtirok etdi.

Shundan:
Iqtisodiy vaziyatni qulay deb baholadi - 632 tasi
Subyektlar iqtisodiy vaziyatni qoniqarli deb baholadi - 976 ta
Subyektlar iqtisodiy vaziyatni qoniqarsiz deb baholagan - 84 ta