20/05/2024

2024-yil 1- may holatiga Furqat tumani bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 1 654 taga yetdi

Shundan:
Faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar – 1 028 ta
Yangi tashkil etilgan – 57 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tahlil qilinganda:
Qishliq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 34 ta
Sanoatda – 174 ta
Qurilishda – 53
Savdoda – 390 ta
Tashish va saqlashda – 26 ta
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda – 53 ta
Axborot va aloqada – 8 ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishda – 31 ta
Boshqa turdagi xizmatlarda – 259 ta

Korxonalarni tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha tahlil qilinganda:
Mas’uliyati cheklangan jamiyatlari – 448 ta
Xususiy korxonalar – 162 ta
Oilaviy korxonalar – 201 ta
Chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar - 12 taga to‘g‘ri keldi.