20/05/2024

2024-yil 1- aprel holatiga Toshloq tumani bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 2 858 taga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 107,5 %ni tashkil etdi.

Shundan:
Faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar – 1 776 ta
Yangi tashkil etilgan – 118 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tahlil qilinganda:
Qishliq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 102 ta
Sanoatda – 299 ta
Qurilishda – 119 ta
Savdoda – 679 ta
Tashish va saqlashda – 65 ta
Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda – 80 ta
Axborot va aloqada – 24 ta
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishda – 55 ta

Korxonalarni tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha tahlil qilinganda:
Mas’uliyati cheklangan jamiyatlari – 1 114 ta
Xususiy korxonalar – 248 ta
Oilaviy korxonalar – 174 ta
Chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar - 8 taga to‘g‘ri keldi.