20/06/2024

2024-yil 1-iyun holatiga savdo sohasida faoliyat yuritayotgan korxonalar soni 13 236 taga yetdi. Ularning 99,6 foizi yoki 13 189 tasi kichik biznes subyektlariga to‘g‘ri keldi.

Shundan:
Avtomobil va mototsikllarning ulgurji va chakana savdosi va ularni ta’mirlash – 1287 ta
Avtomobil va mototsikllar savdosidan tashqari ulgurji savdo – 4403 ta
Avtomobil va mototsikllar savdosidan tashqari chakana savdo -7646 ta miqdorida qayd etildi.