02/11/2021

✅Farg‘ona viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2021-yil 1-oktabr holatiga viloyatimizda faoliyat ko‘rsatayotgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar soni 516 tani tashkil etdi.

⬇️Shundan:
🌾Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 27 ta
🏗Qurilishda – 24 ta
🍱Savdoda - 106 ta
🚆Tashish va saqlashda – 13 ta
🍧Yashah va ovqatlanish bo`yicha xizmatlarda – 16 ta
☎️Axborot va aloqada – 4 ta
🛌Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishda –9ta
🔹Boshqa turlarda – 38 tani tashkil etdi.